Poděkování

13.08.2013 07:03

               Tento článek bych rád věnoval konkrétnímu poděkování těm, kteří se zasloužili o zdárný průběh letošního triatlonu. Vím, že všichni závodníci si uvědomují a oceňují práci několika dobrovolníků - srdcařů, kteří byli na pozadí závodu, bez nichž by se tento závod nemohl uskutečnit. Myslím si, že si zaslouží poděkování od nás, kteří jsme závod absolvovali. Při vyhlašování výsledků jsem se pokusil, vše shrnout, ale nejsem si jist, jestli jsem na někoho nezapomenul. Nevím kým začít, ale snad se nikdo neurazí, když začnu poděkováním mému bratrovi a jeho firmě, která byla největším sponzorem a doufám, že i do budoucna bude i přes jeho veřejně učiněný slib, že se příští rok postaví s námi na start.

               Velké poděkování patří Karlovi Huňkovi se kterým jsme závod dávali dohromady a byl to on s Jardou Komínkem, kdo vybudoval celé zázemí. Materiál nám zapůjčil klub Orientačních běžců a spřátelený klub Veteránů (Historické motorky a auta). Poděkování rovněž patří manželkám a naší omladině, která se podílela na zabezpečení občerstvení, navigaci a registraci.

               Za celkové výsledky a časy jednotlivých disciplín vděčíme nenápadnému, trpělivému a skromnému Karlovi z Prostějova. Jeho pomocníkům z řad sportovců dočasně hendikepovaným Pavlu Rausovi a jeho kamarádovi.

               Velkou pomocí byl tzv. Romanův FUNCLUB (Michal s manželkou, Tomáš a Petr), kteří zabezpečili plavání, svoz defektem postižených cyklistů a fotodokumentaci i jim patří veliký dík.

               Sponzorské dary pro nejlepší zajistila moje sestra a Milan Dvořák, za což jim moc děkuji, neboť toto je mou velkou slabinou, moc neumím ke sponzorování přemlouvat.

               No a závěrem nemohu nepoděkovat za velikou vstřícnost a ochotu majiteli Čertových rybníků poskytnout našemu závodu zázemí. Samozřejmě také místnímu Tomášovi za péči o naši velikou žízeň.

               Doufán, že jsem na nikoho nezapomněl a pokud ano tak se předem omlouvám. Pevně věřím, že se v podobném složení pustíme i do příštího závodu a ještě jednou fšeckejm moc děkuju.